Điều chỉnh giá vé tàu khu đoạn
[ 22/02/2016 ]
Điều chỉnh giá vé tàu khu đoạn

 Điều chỉnh giá vé tàu Khu đoạn

Để nâng cao sản lượng hành khách, thu hút hành khách đi tàu trong dịp Lễ Giỗ tổ và 30/04 và 01/05, Công ty VTĐS Sài Gòn quy định giá vé cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách Khu đoạn như sau:

Giá vé hành khách (đã bao gồm thuế VAT và phí BHHK) trong dịp Lễ Giỗ Tổ, 30/04 và 01/05 như sau: Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 15/04/2016 đến ngày 18/04/2016 và từ ngày 28/04/2016 đến hết ngày 03/05/2016. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách.

Giá vé hành khách được điều chỉnh trên các mác tàu SE25/SE26; SNT1/SNT2; SPT1/SPT2; SN3,5.../SN4,6... và N11/N12 (Xem giá vé).

Các quy định mua và trả vé:

  1. Mức giá tối thiểu của 01 vé hành khách (đã bao gồm thuế VAT, phí BHHK) là 30.000 đồng/vé áp dụng cho tất cả các loại chỗ, loại tàu; Riêng các đối tượng CSXH vẫn được hưởng mức giảm theo quy định hiện hành và số tiền thực tế sau khi tính giảm giá là giá vé tối thiểu.
  2. Quy tròn giá vé, phí bảo hiểm hành khách, miễn giảm giá vé cho các đối tượng CSXH thực hiện theo quy định của TCT ĐSVN
  3. Không áp dụng mức giảm giá vé tập thể.
  4. Mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé:
    - Khấu trừ 05% giá vé: Đối với hành khách mua vé cá nhân mà thông tin cá nhân in trên Thẻ lên tàu hỏa trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận.
    - Khấu trừ 20% giá vé: Đối với hành khách mua vé tập thể đi tàu.
  5. Các quy định khác thì thực hiện theo các quy định hiện hành./.
Nguồn: Công ty VTSG
Số lần xem: 761
|< <<1 - 2>> >|