Đường sắt Sài Gòn giảm mạnh giá vé tàu du lịch
[ 30/05/2016 ]
Đường sắt Sài Gòn giảm mạnh giá vé tàu du lịch

 

Nhằm thu hút hành khách đi tàu trên các tuyến Vinh – Sài Gòn, Sài Gòn – Quảng Ngãi – Sài Gòn và Nha Trang – Quy Nhơn – Nha Trang, từ 26/5/2016, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn triển khai áp dụng khuyến mãi giảm giá vé hành khách đối với các mác tàu SE21, SE26, SE25, N11 và N12. 

 

Cụ thể: Từ 0 giờ ngày 1/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016, giảm đến 5% giá vé hành khách đi tàu SE21 có ga đi từ gaVinh đến Đông Hà và ga đến từ ga Hương Phố đến Sài Gòn.

 Giảm đến 10% giá vé hành khách tàu SE26 có ga đi từ ga Sài Gòn đến Tháp Chàm và ga đến từ ga Bồng Sơn đến Quảng Ngãi vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật; tàu SE25 có ga đi từ ga Quảng Ngãi đến Bồng Sơn và ga đến từ ga Tháp Chàm đến Sài Gòn vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 Giảm đến 15% giá vé hành khách tàu SE26 có ga đi từ ga Sài Gòn đến Long Khánh và ga đến từ ga Tháp Chàm đến Quảng Ngãi vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu; Tàu SE25 có ga đi từ ga Quảng Ngãi đến Tháp Chàm và ga đến từ ga Long Khánh đến Sài Gòn vào các ngàythứ Bảy, Chủ nhật.

 Từ 0 giờ ngày 26/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016, giảm đến 10% giá vé hành kháchtàu N11/N12 từ ga Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Tu Bông đến các ga La Hai, Phước Lãnh, Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại; các ga Phú Hiệp, Đông Tác đến ga Diêu Trì, Quy Nhơn và ngược lại.

Nguồn: Công ty VTSG
Số lần xem: 687
|< <<1 - 2>> >|