Tin Tức Sự Kiện

Từ 12/02/2018, bán xe máy không phải thông báo với công an
[ 24/01/2018 ]
Từ 12/02/2018, bán xe máy không phải thông báo với công an

 

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 64/2017/TT-BCAvề việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.


Theo quy định hiện hành, ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi.

Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Tuy nhiên, tại Thông tư 64/2017 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018) đã bãi bỏ quy định này và thay vào nội dung mới như sau:

Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

 

Nguồn: TXSG
Số lần xem: 1210
|< <<1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10>> >|