Văn bản

Lịch công tác tuần ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Công văn (18)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 1320/BBKCS-TXSG BB giám định kỹ thuật sửa chữa toa xe 11464,21537. 16/08/2022 TXSG
2 CV: 358/TXSG-ATNV ngày 19/3/2021 V/v báo cáo vụ tai nạn tàu SE21 ngày 15/3/2021 19/03/2021 XNTXSG
3 Biên bản kiểm trà tàu ngày 03/02/2020 06/02/2020 Cty VTSG
4 V/v Rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nhân sự lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 - bổ sung điều chỉnh 2019 21/11/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
5 V/v Sử dụng toa xe BV 81452 thay thế xe hàng Bưu điện vào tàu SE7/8 30/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
6 Phiếu xử lý 862/DA3-TVGS ngày 20/9/2019 26/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
7 V/v Di dời đường ống cứu hỏa đường số 87 thuộc XNTXSG 11/09/2019 CNKTSG
8 V/v toa xe khách sử dụng các ram tàu từ ngày 15/9/2019 10/09/2019 XNTXSG
9 V/v Dự kiến toaxe khách vào SCN T9/2019 29/08/2019 XNTXSG
10 BB sửa chữa GCH toa xe 11581 21/08/2019 XNTXSG
Đầu Trước1 - 2Tiếp Cuối

Thông báo (21)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 1092/BBKCS-TXSG Biên bản giám định kỹ thuật sửa chữa toa xe 11691.(19/7/2022) 19/07/2022 TXSG
2 V/v Tình trạng hư hỏng xe ô to 54Y-5718 05/11/2019 XNTXSG
3 BB giám định kỹ thuật sửa chữa toa xe 232221 16/10/2019 XNTXSG
4 Thông báo tuyển dụng lao động -2019 14/10/2019 XNTXSG
5 Dự thảo "Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" và Q/C tuyển dụng lao động" 05/10/2019 XNTXSG
6 V/v xác nhận hồ sơ SCN tháng 8/2019 30/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
7 Kết luận của Lãnh đạo Cty tại HN giao ban SXKD 15 ngày đầu tháng 9/2019 18/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
8 Phiếu xử lý 2156/VTHN-KDVT 18/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
9 KL của LĐ cty CPVTĐS Sài Gòn tại buổi họp bàn KH tổ chức chạy tàu SNT3/4 sau hè 2019 13/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
10 Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cty từ ngày 9/9/2019 đến 15/9/2019 07/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
Đầu Trước1 - 2 - 3Tiếp Cuối

Sao y - Sao lục (21)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Sao gửi TB số 980/TB-CĐSVN ngày 4/5/2021 07/05/2021 Cty VTSG
2 Sao gửi công văn không số /CĐ-ĐS ngày 01/4/2020 của Tcty ĐSVN 06/04/2020 TCTY ĐSVN
3 Sao giử CĐ 866/CĐ-VTHN ngày 11/10/20109 của Cty VTHN 14/10/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
4 sap gửi CĐ 458/CĐ-ĐS của Tcty ĐSVN ngày 25/9/2019 28/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
5 Sao gửi CV số 1872/CĐSVN-VTATGT ngày 18/9/2019 của Cục ĐSVN 20/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
6 Sao gửi TB 216/TB - ĐS ngày 17/9/2019 của Tcty ĐSVN 20/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
7 Sao gửi TB 528/TB-ĐS ngày 13/9/2019 của Tcty ĐSVN 18/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
8 Sao gửi QĐ 1018/QĐ-ĐS ngày 30/8/2019 của Tcty ĐSVN 09/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
9 Sao gửi TB số 247/TB-ĐS ngày 30/8/2019 của Tcty ĐSVN 05/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
10 Sao gửi VB 919/VTSG-BVANQP ngày 3/7/2019 của Cty CPVTĐS SG 12/07/2019 XNTXSG
Đầu Trước1 - 2 - 3Tiếp Cuối

Dự thảo ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Công điện (25)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 701/CĐ-VTHN V/v tổ chức chạy thêm tàu HH51 ngày 12/8/2021 12/08/2021 VTHN
2 481/CĐ-VTSG V/v cắt xe vận chuyển hàng bưu điện và xe hàng nguyên toa 09/08/2021 VTSG
3 V/v Toa xe mòn, mẻ gờ bánh xe (MCC02) 05/04/2021 XNTXSG
4 V/v tổ chức chạy tàu suốt H3201 ngày 03/01/2020 tại ga NB và tàu H2502 tại ga ST 02/01/2020 Cty VTHN
5 V/v cắt nối xe tàu khách theo CĐ 638/CĐ-VTSG ngày 24/9/2019 24/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
6 V/v cắt nối toa xe theo CĐ 634/CĐ-VTSG ngày 23/9/2019 24/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
7 V/v SC hư hỏng toa xe 21538 18/09/2019 XNTXSG
8 V/v toa xe 131606 mòn nêm ma sát tại ST 09/09/2019 XNTXĐN
9 V/v toa xe 641250 gãy lo xo 06/09/2019 XNTXSG
10 V/v Tổ chức chạy thêm tàu 7502 05/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
Đầu Trước1 - 2 - 3Tiếp Cuối

Quyết định của Cấp trên ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Quyết định của Công ty CPVTĐS SG (1)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Ban hành " Sửa đổi quy trình sửa chữa nhỏ toa xe khách" 17/08/2022 C.TYCPVTĐS-SG

Quyết định của XNTXSG ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Quy chế ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Nghị quyết ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Thông tư ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Kế hoạch (1)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 1809/TXSG-KTTB V/v Kế hoạch kiểm định thiết bị an toàn năm 2022.(27/12/2021) 27/12/2021 TXSG

Kế hoạch liên tịch (1)

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Số 36/LT-XTSG V/v Vận động đóng góp Quỹ xã hội từ thiện 2019 24/04/2019 TXSG

Giờ tàu chạy ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

phiên vụ ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Phương án ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Hướng dẫn ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Thư ngỏ ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Đảng bộ XN ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Hiến pháp và các luật ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản liên quan Bộ luật lao động ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản liên quan tiền lương ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản liên quan BHXH, BHYT, BHTN ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản tính giờ làm việc, tính giờ nghỉ ngơi ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản liên quan vệ sinh môi trường ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản lao động sáng tạo ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản về an toàn vệ sinh lao động ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Văn bản về nội quy lao động ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Quyết định của thành phố ()

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành