Các văn bản liên quan Văn bản tính giờ làm việc, tính giờ nghỉ ngơi

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về Người gửi Người nhận Trạng thái