Văn bản của Xí Nghiệp Công điện

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về
1 V/v cắt , nối xe tàu khách 07/05/2019 CTY CPVTĐS SG
2 Số 136/CĐ-TXHN V/v đề nghị sửa chữa toa xe 81405 bị hư hỏng cắt tại Sài Gòn 19/04/2019 TXHN