Văn bản của Xí Nghiệp Công điện

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về
1 V/v cắt nối xe tàu khách theo CĐ 638/CĐ-VTSG ngày 24/9/2019 24/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
2 V/v cắt nối toa xe theo CĐ 634/CĐ-VTSG ngày 23/9/2019 24/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
3 V/v SC hư hỏng toa xe 21538 18/09/2019 XNTXSG
4 V/v toa xe 131606 mòn nêm ma sát tại ST 09/09/2019 XNTXĐN
5 V/v toa xe 641250 gãy lo xo 06/09/2019 XNTXSG
6 V/v Tổ chức chạy thêm tàu 7502 05/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
7 V/v Mời tham gia giám định toa xe 631596, 632916 26/08/2019 XNTXSG
8 Vv Nhờ sửa chữa hư hỏng toa xe 31710 sau SCĐK 22/08/2019 XNTXĐN
9 V/v cắt nối xe tàu khách 13/08/2019 Cty CPVTĐSHN
10 V/v toa xe 231503 gãy lo xo 13/08/2019 XNTXSG
Đầu Trước1 - 2 - 3Tiếp Cuối