Văn bản của Xí Nghiệp Công điện

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về
1 V/v SC hư hỏng toa xe 21538 18/09/2019 XNTXSG
2 V/v toa xe 131606 mòn nêm ma sát tại ST 09/09/2019 XNTXĐN
3 V/v toa xe 641250 gãy lo xo 06/09/2019 XNTXSG
4 V/v Tổ chức chạy thêm tàu 7502 05/09/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
5 V/v Mời tham gia giám định toa xe 631596, 632916 26/08/2019 XNTXSG
6 Vv Nhờ sửa chữa hư hỏng toa xe 31710 sau SCĐK 22/08/2019 XNTXĐN
7 V/v cắt nối xe tàu khách 13/08/2019 Cty CPVTĐSHN
8 V/v toa xe 231503 gãy lo xo 13/08/2019 XNTXSG
9 V/v Nhờ sửa chữa toa xe 31504 bị hỏng máy ĐHKK 12/08/2019 XNTXSG
10 V/v cắt nối xe tàu khách 31/07/2019 Cty CPVTĐS Sài Gòn
Đầu Trước1 - 2Tiếp Cuối