Văn bản của Xí Nghiệp Quyết định của XNTXSG

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về Người gửi Người nhận Trạng thái