Văn bản của Xí Nghiệp Quyết định của Cấp trên

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về Người gửi Người nhận Trạng thái